top of page

Kuinka tuoda läpinäkyvyyttä yrityksen prosessien toimintaan

Päivitetty: 17. maalisk. 2023Reagointi ja yrityksen toiminnan kehittäminen haluttuun suuntaan koetaan yleisesti ottaen helpommaksi jos nykyinen tilanne on kaikille selvä ja voidaan tunnistaa mahdollisen muutoksen vaikutukset. Tätä tavoitetta helpottaa yrityksessä prosessien määrittäminen ja noudattaminen.

Onko sinulle tuttu tilanne, että organisaatiossa yksikkö/divisioona tuntee omat toimintamallit sekä prosessinsa, mutta koetaan tuskaa koska muiden yksiköiden/divisioonien prosesseihin ei ole ymmärrystä tai näkyvyyttä?


Useimmat siis tunnistavat prosessit ja toimintamallit joiden kanssa toimivat päivittäin, mutta kokonaisymmärrys niiden linkityksestä organisaation tasolla on puutteellista.

Miten tapahtimakeskeinen toimintamalli yleensä vaikuttaa?

 • Muutoksien lopputulosta osataan ennustaa huonosti

 • Riskit ja epävarmuus tiedonsiirrossa sekä muutoksissa kasvaa

 • Uusien henkilöiden osallistaminen on hyvin aikaa vievää

 • Yleinen epätietoisuus ja mahdollinen arvailu kuinka muut yksiköt toimivat

 • Toimintamallien kehittämisen tulokset jäävät vähäisiksi

 • Tekninen kehittäminen tuntuu haastavalta ja yleensä raapasee pintaa vain jostain osuudesta


Tapahtumakeskeisen organisaation haaste


Tapahtumakeskeisessä organisaatiossa yleensä tunnistetaan kuinka prosessi voidaan aloittaa. Aloittamisen jälkeen ei välttämättä ole enää näkyvyyttä mitä muita organisaation osia tehtäväketjun suoriutumiseen osallistuu. Palaute prosessin käynnistämisestä saattaa palautua täysin toisesta organisaation osasta.

Kokonais- ja tilannekuva puuttuuProsesseja toteuttavista organisaation osista osa, on kiinnostunut ainoastaan tiedosta jotta prosessi voidaan aloittaa ja osa lopputuloksesta.

Esimerkkinä;

Keskustelet mobiililiittymä kauppiaan kanssa puhelimessa ja kieltäydyt päivittämästä uudempaan liittymäversioon koska kuuluvuus on ollut aikaisemmin niin huono. Päätät puhelun. Kahden päivän päästä soittaa mobiilioperaattorin teknikko ja sanoo, että on tutkinut sinun kuuluvuus ongelmia.

Hienoa jos näin toimisi, mutta hieman hämmentävää asiakkaana ja kuinka näin pääsi tapahtumaan organisaation sisällä?Prosessikeskeinen organisaatio


Ratkaisuna funktionaalisen organisaation toimintamallin kehittämisessä on pyrkiä kuvaamaan prosessiketjuja prosessikeskeisesti läpi organisaation.


Prosessikeskeinen kuvaaminen mahdollistaa selkeämmän yleiskuvan kunkin prosessiketjun vaikutusalasta organisaation laajuudella.

Muita tunnistettuja hyötyjä

 • Mahdollistaa helpomman määrittelyn yrityksen pääprosesseista jotka tuovat kilpailuetua

 • Tunnistetaan organisaation yksiköiden vastuu prosessiketjun tuloksista

 • Henkilöstö tunnistaa mikä rooli heillä on kokonaisuuteen

 • Vastuun nimeäminen on helpompaa organisaatiotasolla

 • Investoidaan prosessiketjuihin jolla on vaikutusta organisaation toimintaan

 • Yrityksen kehittäminen tapahtuu liiketoimintaa kehittämällä jolloin kehitetään liiketoimintaprosessia ja sen johdosta toimintamalleja tai tekniikkaa

 • Suorituskyvyn mittaaminen organisaatiotasolla helpottuu

 • Keskitytään toiminnan muokkaamiseen lopputuloksien perusteella

 • Organisaatioon muodostuu yhteisesti sovittu prosessien mallintamisen "kieli"


Prosessien kuvaaminen


Lue kuinka prosesseja voidaan mallintaa ja mitä työkaluja mallintamiseen löytyy. 

Haluatko kuulla lisää?

Latenttin on liiketoimintaprosessien digitalisoimiseen sekä automaatioon erikoistunut asiantuntijatalo.


23 katselukertaa

Comments


bottom of page