top of page

Case: RollyGroup prosessien digitalisointi ja automaatiotAsiakastarve


Rollyn tarpeena oli kehittää kuljettajien suuntaan tapahtuvaa yleistä yritysviestintää, mutta myös digitalisoida sekä automatisoida eri työvaiheisiin liittyviä tehtäviä.


Ongelmallisena koettiin kuljettajille viestiminen yrityksen kehityksestä ja varsinkin korona aikana tapahtuvien jatkuvien alaa koskevien vaatimuksien muuttuessa. Vastaavasti toimialalla on paljon erilaisia lisälaitteita kuten mittareita, maksupäätteitä sekä kuljetusaineistoon liittyviä palveluita. Useasti tietojen käsittely ja koostaminen tapahtuu manualisesti.

Rollyllä kuljettajien osalta raportoitiin melkoisesti tietoa perinteisesti toimittamalla aineistot paperilla esimerkiksi taloudelle.


Ratkaisut


Henkilöstöprosessit : Henkilöstöviestintä, Tapaturmaraportointi

Talousprosessi : Laskutusraportointi sekä koostaminen, Palkka-aineiston koostaminen, Tilitysilmoitukset

Kalustonhallinta : Huolton resurssointi

Myynninprosessit : Myynninkatselmointi, Myyntimahdollisuuksien kerääminen työntekijöiltä, julkisienhankintojen seuraaminen


Viestintä ja digitaaliset työkalut


Koska henkilöstö liikkuu paljon ja työkaluna toimii ainoastaan puhelin, haluttiin viestintää molemminpuolisesti ohjata yhteen kanavaan. Erityisesti digitalisoitavien toimintatapojen osalta haluttiin lisätä vakiomuotoisuutta sisällölle jotta laatua sisäisien palveluiden kuten huollon, ajojärjestelyn ja talouden osalta saatiin kehitettyä. Samalla määrämuotoinen tietosisältö mahdollistaa prosessien jatkoautomaation tehokkaasti verattuna aikaisempaan sähköposti ja pikaviestintä toimintatapaan.


Taustaprosessien automaatiot


RollyGroupilla on useita eri palveluita joiden tietoja käytetään tuotannonohjaukseen, taloudessa, myynnissä, henkilöstöhallinnossa sekä kalustohallinnassa. Automaatioiden pohjalla toimii palveluihin kytkeytyvä ETL-prosessi (Extract Transform Load) jossa tieto kerätään analysointia, raportointia ja automaation toteuttamiseksi.

Hyvä pohja mahdollistaa jatkossa tiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja käytön laajentamisen.


Tuotetut palvelut


- Konsultointi ja kehityspalvelut

- Konttori - Henkilöstöviestintä

- Mutko - Yhdistettynä Konttoriin

128 katselukertaa

Comments


bottom of page