top of page

Camunda BPM ratkaisuna


Business Process Management (BPM) on liiketoimintaprosessien hallintaan liittyvä termi jossa keskitytään prosessien tunnistamiseen, mallintamiseen, mittaamiseen ja optimointiin. Liiketoimintaprosessi koordinoi ihmisten, järjestelmien, tietojen ja asioiden käyttäytymistä tuottaakseen tavoitteen mukaisia liiketoimintaprosessin tuloksia.


Liiketoimintaprosessien digitalisoinnissa useasti eri keinoin päädytään BPM prosessikehyksen vaiheisiin.

Mikä on Camunda

Camunda on avoimen lähdekoodin Business Process Management (BPM) alusta. Käytännössä Camundan alusta on työnohjaus (Workflow) ja päätös (Decision) automaatioalusta.


Camunda alustana mahdollistaa

  1. Työnohjaus- ja päätösprosessien mallintamisen

  2. Työnohjausprosessien suorittamisen

  3. Ihmisen osallistumisen suoritettavan prosessin eri vaiheisiin

  4. Yksityiskohtaisen suoritushistorian kunkin prosessin suorittamisesta

Camundassa työnohjauksien kuvaamiseen käytetään Business Process Model and Notation (BPMN) standardiin pohjautuvaa prosessien mallintamiseen käytettävää kieltä.


Vaikka Camunda on verrattain nuori yhtiönä, niin Camundan automaatioalustaa käytetään erittäin laajasti esim. finanssi, vakuutus, sähkö ja tele, logistiikka jne. toimialoilla.


Camunda VS. muut BPM ratkaisut


Camundan kehitysperiaatteena on mahdollistaa mahdollisimman kehittäjäystävällinen automaatioalusta joka samalla tukee standardoitua prosessien kuvaus menetelmää (BPMN)


mahdollisimman kehittäjäystävällinen automaatioalusta

Camundan konsepti

  • Yleisesti käytetyt ohjelmointikielet

  • Ohjelmointikielien tuki komponenttien hyödyntämiselle

  • Standardoitu prosessien kuvaaminen ( BPMN = ISO/IEC 19510:2013 )

  • Täysi läpinäkyvyys joka perustuu avoimeen lähdekoodiin


Camunda kuvaa olevansa pro-code alusta joka on hieman kärjistys tämän hetkistä low-code/no-code trendiä vastaan. Varsinainen idea pro-code periaatteen takana on, että sen sijaan, että yritetään luoda erittäin yksinkertainen käyttöliittymä joka ratkaisee näinkin suuren alueen kokonaisuuden ja samalla rajoittaa liiketoimintaprosessin ja sovelluskehittäjän toimintaa ominaisuuksillaan.


Pro-code tarkoittaa, että kukin kehittäjä voi käyttää omia työkaluja ja tulokset integroidaan keskenään. Mallinnettu prosessi (BPMN) ja automaatio (Ohjelmistokoodi).


Pro-code on siis sovelluskehittäjälle tarkoittaa tuttua kehitysympäristöä olkoon se sitten Java, .NET, tai eri scripti kielet.

Sinänsä tämä on perusteltua. Arviolta Java kehittäjiä on maailmassa yli 10 miljoonaa tai esim. Javascript kehittäjiä yli 12 miljoonaa.Mitä sitten kehittäjäystävällisyys tarkoittaa?


Liiketoimintaprosessien kehittäjälle


Kuten mainittu, niin Camunda käyttää prosessimallinnuksessa standardoitua BPMN kieltä. Tämä helpottaa organisation sisäistä kommunikointia ja standardointi mahdollisuutta hyödyntää kuvauksia myös muualla kuin Camundassa.


Prosessien yhteinen kehittäminen

Ilmainen Cawemo SaaS-palvelu mahdollistaa prosessien mallintamisen, jakamisen, kommentoinnin, versioinnin. Palvelussa prosessit mallinnetaan BPMN kielellä ja ovat jatkokäytettävissä Camunda BPM alustassa.


Prosessien liittäminen osaksi järjestelmiä ja manuaalisia tapahtumia

Prosesseja voidaan mallintaa suoraan Camundan Modeler työkalulla joka on myös ilmainen.


Automaation kehittäjälle


Koska Camundan sisäinen toiminta pohjautuu avoimiin rajapintoihin kukin Camundaa kehittävä organisaatio voi valita parhaiten omaan tarpeeseen ja resurssointiin sopivan kehityskielen.


Natiivi kehitys

Camundan alkuperäinen kehitys on tapahtunut Java:lla. Kun kehitystä toteutetaan Javalla niin, BPMN mallinnuksesta kutsutaan suoraan luokkia.


Ulkoiset tehtävän suorittajat (External-task-client)


Camundan tarjoamat ns. external-task-clientit kommunikoivat käytännössä Camundan kanssa lukemalla ja välittämällä Topic aktiviteettejä.

External-task-client kirjastoja löytyy ainakin Javascript, Python ja .Net kehitykseen


REST API

Kaikki Camundan prosessin hallinnointi voidaan myös hoitaa Rest API rajapinnan välityksellä. Tämä on erityisen hyödyllistä jos halutaan liittää esim. prosessien käynnistämiseen tai tilaan liittyviä ominaisuuksia jo kehitettyy esim. verkkopalveluun, mobiili-sovellukseen tms. Toki REST Apille voidaan suoraan välittää jonkun palvelun webhook viestit, esim CRM tai Stripe maksutapahtumat esimerkkeinä.


 

Haluatko kuulla lisää?

Latenttin on liiketoimintaprosessien digitalisoimiseen sekä automaatioon erikoistunut asiantuntijatalo.29 katselukertaa

Comentários


bottom of page