top of page

Nostimme rimaa prosessien automatisoinnissa

Olemme 2020-luvun yhtiö, joten...

 

Meillä on tyytyväisyystakuu – jos et ole tyytyväinen toimitettuun palveluun, tai koet sen virheellisenä, emme veloita puutteellisesta työstä.

 

Liiketoimintaprosesseja automatisoimalla voimme luoda teille merkittävän kilpailuedun, joka erottaa teidät kilpailijoista. Digitaalisella muutoksella voidaan kehittää organisaation suuntaa ja luoda jopa täysin uutta liiketoimintaa.

  • Prosessiautomaation soveltaminen yrityksen toimintamalliin voi olla avaintekijä yrityksen selviytymiseen seuraavan kriisin sattuessa.

Valtiovarainministeriö on vuoden 2021 alussa asettanut tavoitteen valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka.

  • Hyödyntämällä prosessiautomaatiota voidaan yritykselle saavuttaa ratkaiseva reitti menestystä varten ja siten turvata toiminnan elinvoimaista tulevaisuutta.

  • Kokonaisten prosessien digitalisoiminen vapauttaa aikaa ja valmistelee yritystä seuraavaa digiloikkaa varten.

Digiosaamisen ja resurssien puute ovat suurimmat syyt yritysten jälkeenjäämiseen digitalisoinnissa

Vain 32% on tyytyväisiä nykyiseen tapaan hyödyntää teknologioita liiketoiminnan kasvattamisessa.

Yli 87% Suomalaisista yrityksistä pitää bisnesteknologian ratkaisevana tekijänä kilpailukyvyn vahvistamisessa ja ylläpitämisessä.

Tieto on kehittymisen perusta

Valmistaudu tulevia muutoksia varten soveltamalla digitaalisen muutoksen tuomat hyödyt toimintaanne – mieluummin nyt kuin huomenna.

Kuvatut liiketoimintaprosessit muodostavat teille yhtenäisen kokonais- ja tilannekuvan toiminnasta ja mahdollistavat toiminnan kehittämisen tehokkaammaksi. Varsinaiset digitalisaation hyödyt saadaan, kun prosessia automatisoidaan säilyttäen vahva ymmärrys liiketoiminnasta.

Mitä teemme?

Tunnistamme automatisoinnin mahdollisuuksia liiketoimintaprosesseista, ja havaitsemme manuaalisen työn pullonkauloja. Automaatio tuo yleensä lisäksi uusia mahdollisuuksia poistaa turhia prosessinosia, laajentaa asiakasarvoa tai luoda jopa uutta liiketoimintaa.

Miten me toimimme?

6. Seuraamme ja tarvittaessa muokkaamme prosessia jatkuvalla kehitysmallilla

1. Tunnistamme yhdessä tehtäväketjun tai prosessin, jota halutaan automatisoida

2. Asetamme liiketoiminnalliset tavoitteet

a. Tämänhetkinen tavoite

b. Kuinka automaation tulisi auttaa/toimia

c. Kuinka määritätte onnistumisen tämän kehityskohteen osalta

3. Tunnistamme tietolähteet ja rajapinnat

4. Luomme uudelleen suunnitellun prosessin

5. Luomme prosessin mukaisen automaation

Mitä saavutamme?

Tavoitteena on yksinkertaistaa prosessien alueita, digitalisoida työvaiheita, jatkokehittää palveluiden tasoa, jalostaa tuotteiden laatua sekä kasvattaa palveluntuottamisen kykyä.

bottom of page