top of page

Kuvaa tai kuvataan yhdessä teidän toimintamallinne liiketoimintaprosessiksi. Kuvaamisen jälkeen voimme automatisoida prosessin vaiheita tai mahdollisesti toteuttaa koko prosessin automaation. Jo pienillä muutoksilla tyypillisesti saavutetaan merkittäviä hyötyjä manuaalisen työn määrässä ja saadaan visuaalinen tilannekuva eri vaiheista.

Mahdollista ketterä

liiketoimintaprosessien automaatio

Ota uusia automaatiota käyttöön digitaalisen muutoksenne nopeuttamiseksi

Palvelumme soveltuvat erinomaisesti sellaisten työnkulkujen automatisointiin, joissa korvataan paperilla välitettävää tietoa tai vapaata tietosyöttöä, kuten sähköpostia tai pikaviestimiä. Jos halutaan toteuttaa todella monimutkaisia tai pitkäkestoisia prosesseja laajennamme toimintaa erillisellä prosessiautomaatiotyökalulla, joka toimii prosessiohjurina. Voimme kasvattaa digitalisoinnin osuutta ketterästi, joten saamme yleensä hyötyjä välittömästi ilman vaivalloisia ja aikaa vieviä projekteja.

Tieto on kehittymisen perusta

Valmistaudu tulevia muutoksia varten soveltamalla digitaalisen muutoksen tuomat hyödyt toimintaanne – mieluummin nyt kuin huomenna.

Kuvatut liiketoimintaprosessit muodostavat teille yhtenäisen kokonais- ja tilannekuvan toiminnasta ja mahdollistavat toiminnan kehittämisen tehokkaammaksi. Varsinaiset digitalisaation hyödyt saadaan, kun prosessia automatisoidaan säilyttäen vahva ymmärrys liiketoiminnasta.

Mitä teemme?

Tunnistamme automatisoinnin mahdollisuuksia liiketoimintaprosesseista, ja havaitsemme manuaalisen työn pullonkauloja. Automaatio tuo yleensä lisäksi uusia mahdollisuuksia poistaa turhia prosessinosia, laajentaa asiakasarvoa tai luoda jopa uutta liiketoimintaa.

Miten me toimimme?

6. Seuraamme ja tarvittaessa muokkaamme prosessia jatkuvalla kehitysmallilla

1. Tunnistamme yhdessä tehtäväketjun tai prosessin, jota halutaan automatisoida

2. Asetamme liiketoiminnalliset tavoitteet

a. Tämänhetkinen tavoite

b. Kuinka automaation tulisi auttaa/toimia

c. Kuinka määritätte onnistumisen tämän kehityskohteen osalta

3. Tunnistamme tietolähteet ja rajapinnat

4. Luomme uudelleen suunnitellun prosessin

5. Luomme prosessin mukaisen automaation

Mitä saavutamme?

Tavoitteena on yksinkertaistaa prosessien alueita, digitalisoida työvaiheita, jatkokehittää palveluiden tasoa, jalostaa tuotteiden laatua sekä kasvattaa palveluntuottamisen kykyä.

Autamme sinua saavuttamaan kestävän menestyksen digitaalisessa maailmassa.

bottom of page