top of page

Case : Pipedrive integraatiot talousjärjestelmien kanssa

Pipedrive on yleistynyt merkittävästi CRM-järjestelmänä ja meille tulee usein kyselyitä integrointitarpeesta talousjärjestelmien kanssa. Joten kirjoittelimme yleisen lähestymiskulman pipedriven mahdollisuuksista.Pipedriven integrointi

Kaiken kaikkiaan Pipedrive tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet integroida tuotetta rajapinnan välityksellä. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kaikkiin palvelun osuuksiin ei kuitenkaan ole olemassa rajapintaa.


Pipedrive tarjoaa oman rajapinnan laskutusjärjestelmän integroitavuutta varten. Rajapinta on tarkoitettu ohjelmistolaajennuksille jotta pipedriven kautta voidaan toteuttaa myyntimahdollisuuksien laskuttamista.


On hyvä tunnistaa integroitavuus tarpeet koska invoicing rajapinnan käyttäminen pipedrivessä saattaa osoittautua puutteelliseksi. Pipedrive tarjoaa laskutuskäyttöön vain heidän määrittämät vakiotietokentät. Ainakin Suomessa yhden haasteen asettaa OVT-tiedon puuttuminen, laskutus mahdollisuuksina tarjotaan sähköäpostia ja paperilaskua.


Kun Invoicing laajennus on aktivoitu pipedriven toiminnallisuus laajentuu. Tämä tarkoittaa ainakin, että pipedriven deal puolelle laajentuu invoicing välilehti jota kautta laskutuksen käynnistää kyseisen dealin osalta.


Tarjoaako koostettu lasku riittävät tiedot oikeasti lähettää lasku onkin sitten toinen asia? Osittain tämä on laskutusjärjestelmästä sekä sen laskutuslogiikasta kiinni. Toisaalta invoicing integraation tietomallin laajentaminen ei teknisesti ole mahdollista.


Hieman tekniikkaa

Pipedrive on valinnut laskutusintegraation tavaksi ns. käänteisen API (reverse API) tekniikan.


Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskutusohjalmistosta pitää löytyä pipedriven määrittelemä endpoint jonka Rest rajapinta on toteutettu Pipedriven määrittelemällä tavalla ja vastaukseksi saatu tieto on muotoiltu kuten pipedrive on määritellyt.Talousjärjestelmän tietoa ei varsinaisesti missään muodossa säilötä pipedriveen vaan eri käyttöliittymiä hyödynnettäessä pipedrive tekee aktiivisen kyselyn laskutusjärjestelmään.


Ratkaisutavat


Invoicing rajapinnan luominen

Tällä hetkellä ei ainakaan Latentin tiedossa ole, että mikään Suomessa laajasti käytössä olevista talousjärjestelmistä tarjoaisi edellä kuvattua pipedrive rajapintaa.


Jos kuitenkin halutaan käyttää pipedriven määrittelemää rajapintaa niin tuolloin laskutusjärjestelmän ja pipedriven väliin joudutaan luomaan tulkki jota voitaisiin vaikka kutsua gateway APIksi. Gatewayn tehtävänä on;

  1. Vastaanottaa kyselyt pipedrivestä

  2. Muokata kysely vastaamaan laskutusjärjestelmän rajapintaa

  3. Toteuttaa kysely laskutusjärjestelmään

  4. Muokata laskutusjärjestelmän palaute vastaamaan pipedriven vaatimuksia

  5. Palauttaa vastine pipedriveen

Yhä edelleen invoicing rajapinta määrittelee tietomallin ja lisätietojen tai muokkauksien tekeminen pipedriven puolella ei onnistu.


Yleinen integraatio

Koska pipedrive mahdollistaa hyvät integraatiomahdollisuudet voimme toteuttaa tarpeelliset talousjärjestelmän integraatiot käyttämällä myös pipedriven vakiokomponentteja.


Käytännössä tämä tarkoittaa custom kenttien lisäämistä asiakkaisiin, myyntimahdollisuuksiin jne. ja näiden tietojen päivittämistä rajapinnan välityksellä.


Integrointimalli antaa paljon vapauksia toteutuksen osalta ja tästä syystä tavoitellun integraation määrittely korostuu merkittävästi koska integraatio toimii juuri teidän tarpeiden mukaisesti.


Yhteenveto

Pipedrive on loistava järjestelmä jossa on hyvät integrointimahdollisuudet, mutta tarpeet tiedon integroitavuudelle tulee tunnistaa ja määritellä.


Jos teillä on tarpeita pipedrive tai minkä vaan muun järjestelmän osalta olkaa meihin yhteydessä niin määritellään yhdessä ratkaisu joka vastaa tarvettanne.

6 katselukertaa

Comments


bottom of page